ปลาเทวดา


ประวัติความเป็นมา

angelfish น้ำจืดที่ได้พูดคุยแรกเกี่ยวกับ Lichtenstein โดยในปี 1824 เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pterophyllum scalare ความหมายของ Pterophyllum คือ"ใบมีปีก"

มันไม่ได้จนกว่าปลาย 1920s ถึงต้น 1930s ที่ angelfish ที่ถูกอบรมในการเป็นเชลยในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี 1963 ชนิดของ Pterophyllum อื่นถูกค้นพบ, P. leopoldi, สายพันธุ์นี้ได้อธิบายโดย Gosse ในการเริ่มต้นที่พวกเขาครั้งแรกที่อธิบายภายใต้ชื่ออื่นที่มีพี leopoldi กลายเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ก่อนที่สายพันธุ์โดยใช้ชื่อของ Pterophyllum altum ที่ได้ถูกค้นพบในปี 1906 โดย Pellegrin มีอาจจะยังไม่ได้ค้นพบสายพันธุ์ในแม่น้ำอะเมซอน ชนิดใหม่ของโลกมีการค้นพบปลาที่มีความถี่เพิ่มขึ้นและเช่นเดียวกับพี scalare และ leopoldi, ความแตกต่างที่อาจจะบอบบาง สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์อธิบายพี leopoldi ว่ามี 29-35 เกล็ดในแถวด้านข้างและตรงเส้น predorsal ในขณะที่พี scalare จะอธิบายว่ามีเครื่องชั่งน้ำหนัก 35-45 ในแถวด้านข้างและเส้นหยัก predorsal leopoldi จะแสดงสีเช่นเดียวกับ scalare Leopoldi สามารถแสดงแถบเป็นลมระหว่างแถบตาและแถบร่างกายครั้งแรกที่สมบูรณ์และมีแถบร่างกายไม่สมบูรณ์ที่สามระหว่างสองหลัก (สมบูรณ์) ลายเส้นร่างกายที่ขยายสามในสี่ความยาวของร่างกาย ในขณะที่ร่างกายของ scalare จะไม่แสดงแถบระหว่าง Stipe ตาและแถบร่างกายครั้งแรกที่สมบูรณ์ทั้งหมดและแถบที่สามระหว่างสองลายตัวหลักไม่ค่อยมีการขยายตัวลงมากขึ้นกว่านิ้วครึ่งถ้ามีแม้แต่ ทอด leopoldi พัฒนา 3-8 ลายเส้นของร่างกายที่มีทั้งหมด แต่ 1-5 ซีดจางออกไปเป็นพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ในขณะที่ scalare มีเพียงสองในรูปแบบป่าจ​​ริงตลอดชีวิต

Angelfish ได้รับการอบรมในการเป็นเชลยสำหรับบางคน 30 ปีก่อนที่จะถูกอธิบาย leopoldi; อาจจะยาวออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา