ปลาเสือพ่นน้ำ
ปลาเสือพ่นน้ำ : Archer Fish
ในวงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ (วงศ์: Toxotidae) คำว่า "Toxots" เป็นภาษากรีกหมายถึง นักยิงธนู ปลาจำพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่ม ปลาที่มีก้านครีบ (Ray-finned fishes) ในสกุลนี้มีทั้งสิ้น 7 ชนิดครับ ปลาในวงศ์นี้มีขนาดตั้งแต่ 15 เซนติเมตร (เสือพ่นน้ำนครสวรรค์)ถึง 40 เซนติเมตร (ชนิดอื่นๆ) ปากยาว จะงอยปากยืดได้ มีลำตัวป้อม แบนข้าง ตากลมโต ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็งเป็นเงี่ยง 4-5 ชิ้น ตอนหลังเป็นครีบอ่อน เกล็ดเป็นแบบสาก(Ctenoid) อาศัยเป็นฝูง หากินบริเวณผิวน้ำ เป็นปลากินเนื้อ อาหารได้แก่ แมลง ลูกปลา ลูกกุ้งขนาดเล็ก มีความสามารถพิเศษคือ พ่นน้ำได้ไกลถึง 1-2 เมตร เพื่อยิงแมลงให้ตกลงน้ำเป็นอาหาร สมชื่อภาษาอังกฤษว่า "ปลานักยิงธนู" (Archer Fish) ถ้าแมลงยังไม่ตก จะยิงซ้ำสำเร็จ สามารถเปลี่ยนพิกัดมุมยิงได้อีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะปลาในวงศ์นี้มีลิ้นที่ยาว และมีร่องลึกที่ลิ้น ประกอบกับจะงอยปากที่กว้างพอดีที่จะพ่นน้ำออกมาได้ในลักษณะเดียวกับปืนฉีดน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถกระโดดขึ้นงับเหยื่อเหนือน้ำได้สูงถึง 1 ฟุต วางไข่ในฤดูฝนแถบชายฝั่งทะเลหรือปากแม่น้ำ โดยมีจำนวนตั้งแต่ 20,000-150,000 ฟอง ไข่มีขนาด 0.4 มิลลิเมตร โดยวางไข่แบบปล่อยลอยไปตามกระแสน้ำ พ่อแม่ปลาไม่ดูแลไข่
ลักษณะที่น่าสนใจ : สีเหลืองคาดดำสวยงามมาก ชอบลอยตัวนิ่งๆที่ผิวน้ำช่วยล่ออโรให้ว่ายเข้าหา, ราคาไม่แพง(นอกจากเสือพ่นน้ำพม่า)
หมาย เหต : มีหลายชนิดที่เป็นปลาน้ำกร่อย หากจะนำมาเลี้ยงต้องมาการปรับสภาพน้ำก่อน , ปลาเสือพ่นน้ำแพ้น้ำง่ายโดยจะเกิดอาการครีบเปื่อย ต้องคอยดูแลคุณภาพน้ำให้ดี