ปลาสายน้ำผึ้งปลาน้ำผึ้งมีลักษณะลำตัวเรียวคล้ายทรงกระบอก (fusiform)ตาค่อนไปทางด้านบนของหัวครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังมีก้านครีบอ่อน มีช่องเปิดให้น้ำผ่านเพื่อการหายใจแลกเปลี่ยนออกซิเจน เรียกว่า spiracles (ภาพที่ 2) อยู่บริเวณหลังตาตอนบนของแผ่นปิดเหงือก (operculum) มีตุ่ม (tubercles) รวมกันเป็นกลุ่มอยู่บริเวณจะงอยปากปลาน้ำผึ้งเป็นปลามีเกล็ดที่มีขนาดเล็ก ปากเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะสำหรับดูดเกาะ ช่องเปิดเหงือกมี 2 ช่อง ช่องบนอยู่ในแนวหลังตาเรียกว่า spiracles สำหรับ ให้น้ำเข้าแทนปากขณะที่ใช้ปากดูดเกาะติดกับหินหรือวัตถุใต้น้ำ ส่วนช่องเหงือกด้านล่างมีแผ่นปิดเหงือกคลุมเหมือนปลาทั่วไปซี่กรองเหงือก สั้นจำนวนมากเรียงติดกันเป็นแถว กินเศษอาหาร ตะไคร่ พืชน้ำ


ลักษณะที่น่าสนใจ : เป็นปลากินตะไคร่อันอับต้นๆ ราคาไม่แพง
หมายเหต : ขนาดโตเต็มที่ไม่ใหญ่นักทำให้เสี่ยงต่อการถูกอโรวาน่าขนาดใหญ่ทำร้าย