ปลาหมูอินโด

   ปลาหมูอินโด เป็นปลาที่เราๆ ท่านๆ รู้จักันเป็นอย่างดี
Scientific name:Chromobotia macracanthus (Bleeker, 1852)
Common name: Clown Loach

มีถิ่นอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านของเรา
เช่นอินโดนีเซีย มาเลย์ เกาะบอร์เนียว มันมีขนาดได้ถึง 16 นิ้ว
และมีรายงานว่ามีอายุยืนได้ถึง 40 ปีปลาหมูอินโด
ส่วนใหญ่ได้มาจากการจับในธรรมชาติ
โดยอาจจับโดยใช้อวน ใช้แห หรือ
วิธีที่เห็นในรูปคือใช้กระบอกไม้ไผ่ ล่อให้ปลาหมูเข้าไปอยู่
ในธรรมชาติปลาหมูจะว่ายทวนน้ำขึ้นไปผสมพันธุ์
และลูกปลาที่เกิดก็จะถูกจับมา
โดยมีการประมาณว่าปลาหมูอินโดที่ถูกจับมาขาย
มีมากกว่าสิบล้านตัวต่อปี
แหล่งที่มาของปลาหมูอินโดที่แตกต่างกัน
ก็จะทำให้สังเกตเห็นความแตกต่างได้
โดยสังเกตจากสีของครีบเป็นหลัก
ปลาหมูอินโดบางครั้งอาจมีการปรับสี
จนสีตัวดร็อปลง
ปลาหมูอินโดควรเลี้ยงเป็นกลุ่ม
ปลาหมูต้องการน้ำที่สะอาด และควรที่จะมีหัวพ่นน้ำให้ด้วยแต่ไม่ต้องแรง
พื้นควรปูด้วยวัสดุที่ไม่หยาบเช่นทรายหรือกรวดละเอียด
และควรมีที่ให้ปลาหมูหลบซ่อน
อาหารกินได้ทั้งพืชและสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไรแดง หนอนแดง หอย เนื้อกุ้ง หรือแม้แต่แตงกวาหรือว่าแตงโม
น้ำควรจะเป็นน้ำอ่อน pH เป็นกลาง
ควรเปลี่ยนน้ำ 25% ทุกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์
และควรระมัดระวังเรื่องคลอรีนเป็นอย่างมาก
การดูเพศทำได้ยาก แต่มีข้อสังเกตไว้ว่าตัวผู้มักจะมีครีบหางที่ใหญ่กว่าและจะงุ้มโค้งเข้าด้านใน ส่วนตัวเมียมักจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า