ปลาค้างคาว

ชื่อไทย
ติดหิน, ค้างคาว
ชื่อสามัญ
FRESHWATER BATFISH
ชื่อวิทยาศาสตร์
Oreoglanis siamensis
ถิ่นอาศัย
อยู่ตามลำธารบนภูเขาซึ่งมีความสูงมาก ๆ และน้ำตกที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว พบครั้งแรกที่ดอยอ่างกา ซึ่งอยู่บนเทือกเขาอินทนนท์
อาหาร
กินแมลงน้ำและสัตว์น้ำขนาดเล็ก
ขนาด
ความยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร
ประโยชน์
เลี้ยงเพื่อความสวยงาม เป็นปลานอนพื้น รักษาความสะอาดที่พื้น