ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น

หมอฟลาวเวอร์ฮอร์น
ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น (Flowerhorn ) ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น หรือในภาษาจีนที่เรียกว่า ของปลาฮัวหลอฮั่น เป็นปลาที่เพาะขึ้น โดยการผสมข้าม สายพันธุ์ระหว่างปลาหมอ นกแก้วกับปลาหมอสี สายพันธุ์ใหญ่จากอเมริกาไต้ มันมีลำตัวที่สวยงาม อันเป็นที่สนใจ ของนักสะสมพันธ์ปลาทั่วไป ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น เป็นปลาที่มีความอดทนมาก เพราะสามารถทนต่อทุกสภาวะน้ำ ซึ่งอาจเป็นสภาวะ ที่ไม่เหมาะสม สำหรับพันธุ์ปลาส่วนมาก เนื่องจากปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น มีเชื้อสาย Cichlid จากแถบอเมริกาใต้ จึงมีนิสัย ก้าวร้าว หวงถิ่น ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น จึงเป็นปลาที่ดุ ไม่แนะนำให้เลี้ยงปลาอื่น ๆ ร่วมกับ ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลาที่มีขนาดเล็กกว่า ควรเลี้ยงในตู้ที่มีระบบกรอง เพื่อให้ปลามีความแข็งแรง โตเร็ว ทั้งนี้ เพราะตู้ระบบกรอง จะมีน้ำหมุนเวียนตลอดเวลา และควรรองกรวด สีเหลืองอมแดง และปะการังปนบ้าง (กรวดสีแดง จะช่วยให้ปลามีสีตามสิ่งแวดล้อม ปะการัง จะเป็นที่เพาะจุลินทรีย์ ที่จะทำให้น้ำใส ค่า PH คงที่)
ลักษณะที่น่าสนใจ : หนึ่งในปลาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งลักษณะที่แสดงถึงความมีโชคลาภของผู้ครอบครอง
หมายเหต : ดุร้ายและหวงถิ่นอย่างรุนแรง ต้องพิจารณาใช้เป็นเมทปลาอโรเป็นตัวๆไป