ปลาฟลอริด้า

ฟลอริด้า
ชื่อไทย ฟอริดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lepisosteus platyrhincus
ชื่อสามัญ florida Gar
ถิ่นกำเนิด ทางใต้ของเเหลมฟอริดา
ขนาด ในที่เลี้ยง ประมาณ 30 นิ้ว
 ลักษณะที่น่าสนใจ : เป็นกลุ่มการ์(ปลาเข็ม)ที่มีขนาดเหมาะที่จะเลี้ยงในตู้
หมายเหต : หากตกใจอาจว่ายชนตู้จนปากเกิดแผลได้ง่าย , หากตู้เล็กจะกลับตัวยาก และการว่ายที่ผิวน้ำจะทำให้ปะทะกับอโรวาน่าบ่อยครั้ง