ปลาปล้องอ้อย

ปล้องอ้อย
ปลาปล้องอ้อย Banded Leporinus ถิ่นที่อยู่อาศัย ปลาชนิดนี้ไม่ได้กำเนิดในประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดที่อเมริกาใต้ รูปร่างลักษณะ ปลาลีโปรินัสเป็นปลาที่มีสีและลวดลาย สวยงาม แปลกตา ปลาชนิดนี้มีลวดลายดำพาดขวางลำตัว เช่นเดียวกับปลาปล้องอ้อยของไทยสีของลำตัวเป็นปล้อง ๆ เหมือนกัน ปลาลีโปรินัสมีลำตัวค่อนข้างยาว มีลายดำพวดขวางประมาณ 10 ลาย ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 30 ซม. อุปนิสัย ปลาลีโปรินัสเป็นปลารูปทรงดี แข็งแรง ปราดเปรียว ปลาชนิดนี้ค่อนข้างตื่นตกใตง่ายและกระโดดเก่ง เป็นปลาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ในตลาดปลาสวยงามวงการตลาดของเราได้สั่งจากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยง และกำลังศึกษาเรื่องการเพาะขยายพันธุ์อยู่จากความว่องไวปราดเปรียวของปลาลี โปรินัสนี้มีคำแนะนำว่า ไม่ควรเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น ซึ่งอ่อนแอหรือเชื่องช้า เพราะอาจจะถูกมันทำร้ายได้ การเลี้ยงดู ปลาลีโปรินัส กินอาหารทั้งพืชและเนื้อสัตว์ อาหารที่มันชอบ ได้แก่สาหร่าย พืชน้ำบางชนิด ไรน้ำ ไส้เดือน หนอนแดง ลูกน้ำ สำหระบในตู้กระจกที่เลี้ยงปลาชชนิดนี้ ควรมีฝาปิด เพื่อป้องกันการกระโดด
ลักษณะที่น่าสนใจ : ลายเหลืองสลับดำมีความสวยงาม,ตัวเล็กแต่ว่องไว
หมายเหต : หุและหวงถิ่นอาศัยต้องเลือกเมทที่จะอยู่รวมกันให้เหมาะสม