ปลาไทเกอร์

ไทเกอร์แคทฟิช
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766)
วงศ์ : Pimelodidae
ถิ่นกำเนิด : ลุ่มน้ำอเมซอน อเมริกาใต้
การขยายพันธุ์ : วางไข่
อาหาร : ปลาเล็ก สัตว์เล็กกว่า เนื้อหมู เนื้อไก่
ปลา ไทเกอร์ โชเวลโนส(Tiger Shovelnose Catfish) เป็นปลาหนัง ไม่มีเกล็ด ปลาหนังไม่มีเกล็ด ลำตัวเรียวยาว ส่วนหัวแบน ปากยื่นออกมามาก มีหนวด 3 คู่ ใช้คลำทางหาอาหาร เนื่องจากมีสายตา ที่ไม่ค่อยดีครีบอกมีเงี่ยงแข็ง พื้นลำตัวสีน้ำตาล เทา มีลายสีดำคาดขวางลำตัว คล้ายลายเสือ บริเวณครีบและหาง มีจุดสีดำกระจายทั่วไป มีอุปนิสัย ก้าวร้าว หวงถิ่น ชอบกินปลา ที่มีขนาดพอดี หรือใหญ่กว่า ปาก เป็นอาหารได้ กินจุ โตไว ถ้าจะเลี้ยงรวมกับปลาอื่น ควรเป็นปลาขนาดใหญ่ด้วยกัน อาทิ อะโรวาน่า หรือ ปลายักษ์ ขนาดอื่นๆ ที่ ว่ายน้ำ อยู่ในคนละชั้นโซน เนื่องจาก ปกติ ปลาชนิดนี้ มักจะอยู่ตามพื้นตู้